Reklamačný poriadok

Záručné podmienky

Firma 2000 On-Line s.r.o. poskytuje záruku na tovar v rozsahu obecne platných predpisov. Záruka sa vzťahuje na výrobné poruchy, ktoré sa môžu po dobu záručnej doby vyskytnúť. Pokiaľ nieje k výrobku dodávaný záruční list, platí zákonom stanovená záručná doba. Záručná doba začína bežať prevzatím tovaru kupujúcim. Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záruční list). Záruční list obsahuje meno a priezvisko, alebo obchodní názov firmy predávajúceho, jeho identifikační číslo a sídlo. Pokiaľ to umožňuje povaha veci, postačuje namiesto záručného listu vydať spotrebiteľovi doklad o zakúpení veci obsahujúci uvedené údaje.

Prehlásením v záručnom liste vydanom spotrebiteľovi môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky stanovenú zákonom, v záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah predĺženia záruky.

Záruční doba začína bežať od dňa prevzatia veci spotrebiteľom.

Číst dál: Reklamačný poriadok

Stojan doporučuje

Copyright © 2019 Stojany na víno. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.